Hannie Bovens nieuwe voorzitter Stichting

Hannie Bovens, Head of Regulatory & Client Reporting APG, neemt de 
voorzittershamer van Stichting Topvrouwen Limburg over van Eef Langenveld. 
Eef Langenveld, Directeur FA Vermogen Rabobank, draagt het voorzitterschap over 
aan Hannie Bovens. Eef was sinds 2019 voorzitter en heeft onder haar leiding de 
Stichting verder geprofessionaliseerd oa door uitbreiding van het bestuurhet 
aanstellen van meer vrijwilligers en het verstevigen van sponsorschappenHiermee 
heeft zij samen mede bestuursleden, de jury, de Raad van Advies en alle andere 
vrijwilligers verder gebouwd aan deze betekenisvolle en gevestigde award voor 
Topvrouwen in Limburg“In de afgelopen jaren heb ik mij met veel trots en 
vanzelfsprekendheid ingezet voor dit belangrijke thema. Diversiteit in denk- en 
leiderschapsstijl in de top van organisaties is onmisbaar om beter met de toenemende 
veranderlijkheid en complexiteit van vraagstukken om te gaanDe verkiezing zet al meer 
dan 10 jaar krachtige en inspirerende Topvrouwen uit heel Limburg in de spotlights en het 
was een eer om hier een bijdrage aan te leveren. Ik ben blij dat we met Hannie Bovens 
vanuit onze eigen gelederen een opvolger hebben. Hannie heeft een sterk netwerk, ruime 
bestuurlijke ervaring en is met hart en ziel betrokken bij dit thema.  

Nieuwe voorzitter

Hannie heeft als leidinggevende ruime ervaring in het Finance-domein. Ze is gestart bij 
EY, heeft daarna de overstap gemaakt naar APG, waar ze momenteel Head of 
Regulatory & Client Reporting is. In deze functie is ze eindverantwoordelijk voor een 
groot aantal rapportages voor klanten en APG zelf. Al jaren zet ze zich via 
nevenfuncties in voor maatschappelijk relevante organisaties, momenteel is ze 
commissaris bij Woonstichting Zaam Wonen. Sinds oktober 2021 is ze daarnaast 
bestuurslid van Stichting Topvrouwen Limburg. Het nastreven van een betere man
vrouwverhouding ligt me nauw aan het hart. Een grote mate van diversiteit (en inclusie) helpt om de 
grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan grondiger aan te pakken. Divers 
samengestelde teams komen immers tot rijkere besluitvorming, bepaald vanuit meerdere invalshoeken. 
Ik wil me de komende jaren samen met de overige bestuursleden inzetten om bestaande 
(vrouwen)netwerken met elkaar te verbinden en te versterken in de ambitie om vrouwelijk 
ondernemerschap en vrouwelijk leiderschap binnen Limburg verder te stimuleren“, aldus Hannie 
Bovens.  

Verkiezing Topvrouw Limburg

De jaarlijkse verkiezing van de Topvrouw Limburg  is een aansprekend eerbetoon aan 
topvrouwen in Limburg die een waardevolle en opvallende bijdrage leveren aan het 
bedrijfsleven, gemeenschap, overheid of wetenschap. Met de verkiezing worden 
inspirerende topvrouwen in de schijnwerpers gezet. Op deze manier wordt de juiste 
aandacht voor de waardevolle toevoegingen door topvrouwen gecreëerd en kunnen zij 
een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen en hen stimuleren. 
Een onafhankelijke jury kent de titel toe aan een topvrouw die beschikt over onder 
andere leidinggevende capaciteiten, visie, doorzettingsvermogen, zakelijk inzicht en 
maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast is zij een inspirerend voorbeeld voor 
andere vrouwen. 
De elfde editie van deze verkiezing is op donderdag 2 november 2023. De 
voorbereiding van deze editie is inmiddels in volle gang. Hou hiervoor de website
en onze LinkedIn-pagina in de gaten. 

Deel dit bericht